Tour ảo Quán Sữa Chua Dẻo

Thông tin địa điểm

Quán Sữa chua dẻo
Địa chỉ: 183, Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội