Tour ảo TT Chiếu Phim Quốc Gia

Thông tin địa điểm

Rạp chiếu phim Quốc Gia
Địa chỉ: 87, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội