Trang chủ > Siêu thị tour > Tour nội Địa > Tour Du Lịch Đà Nẵng – Hội An – Huế – Hà Nội – Hạ Long 
Công ty lữ hành
Lượt xem:2485
Tour Du Lịch Đà Nẵng – Hội An – Huế – Hà Nội – Hạ Long
Công ty lữ hành :
 Du lịch Bến Nghé
Loại tour :
 Châu Á
Giá gốc :
 5,500,000 VND
Giá khuyến mại :
 
Điểm xuất phát :
 TP HCM
Điểm đến :
 HA NOI
Chủ đề tour :
 Tham quan
Phương tiện :
 MAY BAY
Thời gian đi :
 6 Ngày 5 Đêm

Tour Cùng Điểm Đến

Thông Tin Tour

<p>&nbsp;</p> <h1 class="post-title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-transform: capitalize; font-family: Tahoma, arial, Georgia, serif; font-size: 24px; color: rgb(33, 112, 7); "><span class="title entry-title" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Tour Du Lịch Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An &ndash; Huế &ndash; H&agrave; Nội &ndash; Hạ Long</span></h1> <div class="entry entry-content" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 1.5; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">Gi&aacute; v&eacute;:<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">&nbsp;5.500.000 VNĐ</strong></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> Thời gian: 6 ng&agrave;y 5 đ&ecirc;m<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> Phương tiện: m&aacute;y bay</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">&nbsp;</p> <blockquote style="padding: 0px 0px 0px 60px; margin: 0px 0px 30px 40px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 12px; font-style: italic; line-height: 22px; background-image: url(http://bennghe.vn/wp-content/themes/bennghethemes/images/quote.png); background-position: 0% 18px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An &ndash; Huế &ndash;&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch H&agrave; Nội" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/ha-noi" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">H&agrave; Nội</a>&nbsp;&ndash;&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Hạ Long" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/ha-long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Hạ Long</a>&nbsp;6 ng&agrave;y 5 đ&ecirc;m bằng m&aacute;y bay Chum tour Da Nang 2012 Tour du lich Hoi An Du lich Da Nang Ha Noi gia re Du lich Sapa tron goi Tour Ha Noi gia re</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">&nbsp;</p> </blockquote> <h2 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 1em; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 1: Tp. Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An</span></h2> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, xe v&agrave;&nbsp;hướng dẫn Du Lịch Bến Ngh&eacute; đ&oacute;n kh&aacute;ch tại điểm hẹn đến&nbsp;s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất l&agrave;m thủ tục&nbsp;đ&aacute;p chuyến bay đi Đ&agrave; Nẵng, mở đầu&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">tour du lịch Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An &ndash; Huế &ndash; H&agrave; Nội &ndash; Hạ Long</strong>. Xe đưa đo&agrave;n từ s&acirc;n bay Đ&agrave; nẵng tham quan Ngũ H&agrave;nh Sơn: động Huyền Kh&ocirc;ng, Vọng Giang Đ&agrave;i, Vọng Hải Đ&agrave;i,&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch ch&ugrave;a Tam Thai" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/chua-tam-thai" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">ch&ugrave;a Tam Thai</a>,&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch ch&ugrave;a Linh Ứng" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/chua-linh-ung" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">ch&ugrave;a Linh Ứng</a>, l&agrave;ng Đi&ecirc;u khắc Đ&aacute; mỹ nghệ. Về Hội An, qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp;d&ugrave;ng cơm trưa, nhận ph&ograve;ng, nghỉ ngơi.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi chiều, tham quan phố cổ Hội An, di sản văn ho&aacute; thế giới với Hội qu&aacute;n Ph&uacute;c Kiến, Ch&ugrave;a Cầu Nhật Bản,&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Ch&ugrave;a &Ocirc;ng" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/chua-ong" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Ch&ugrave;a &Ocirc;ng</a>, Nh&agrave; Thờ Tộc Trần.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi tối, d&ugrave;ng cơm chiều, tham quan phố cổ, thưởng thức đặc sản.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2012/04/hoi-an-bennghe-travel-2.jpg" alt="hoi an bennghe travel 2 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="300" title="hoi an bennghe travel 2 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px double rgb(255, 140, 0); display: block; " /></p> <h2 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; line-height: 1em; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 15px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 2: Tham quan Huế</span></h2> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, đ&ograve;an d&ugrave;ng điểm t&acirc;m, trả ph&ograve;ng đi Huế, dừng ch&acirc;n ngắm cảnh đ&egrave;o Hải V&acirc;n, biển Lăng C&ocirc;. Đến Huế nhận ph&ograve;ng nghỉ ngơi, ăn trưa.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi chiều, du kh&aacute;ch tham quan lăng Tự Đức, lăng Khải Định, Đ&agrave;n Nam Giao. Xe đưa đo&agrave;n&nbsp;đi Cồn Hến d&ugrave;ng đặc sản xứ Huế.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi tối, đi thuyền rồng tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương thả hoa&nbsp;đăng, nghe ca Huế, ngắm cầu Tr&agrave;ng Tiền.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2012/04/hue-bennghe-travel-2.jpg" alt="hue bennghe travel 2 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="300" title="hue bennghe travel 2 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px none; display: block; " /></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 3:&nbsp; Huế &ndash; H&agrave; Nội &ndash; Hạ Long</strong></span></p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, d&ugrave;ng diểm t&acirc;m, đo&agrave;n tham quan Ho&agrave;ng&nbsp;Th&agrave;nh Triều Nguyễn với Ngọ M&ocirc;n, Lầu Ngũ Phụng, Thế Miếu,&nbsp; Cung Di&ecirc;n Ngọ, Điện Th&aacute;i H&ograve;a, Tử&nbsp; Cấm Th&agrave;nh, Điện Cần Ch&aacute;nh, ch&ugrave;a Thi&ecirc;n Mụ.&nbsp;D&ugrave;ng cơm trưa, trả ph&ograve;ng, xe đưa đ&ograve;an ra s&acirc;n bay Ph&uacute; B&agrave;i đ&aacute;p chuyến bay đi H&agrave; Nội.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi chiều, xe đ&oacute;n qu&yacute; kh&aacute;ch tại s&acirc;n bay quốc tế Nội B&agrave;i khởi h&agrave;nh đi Hạ Long. Đến Hạ Long, qu&yacute; kh&aacute;ch nhận ph&ograve;ng nghỉ ngơi, ăn tối.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi tối, xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch đi tham quan Khu du lịch quốc tế Tuần Ch&acirc;u xem m&agrave;n tr&igrave;nh diễn độc đ&aacute;o của những ch&uacute; Sư Tử Biển, xem chương tr&igrave;nh Nhạc nước lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Nghỉ đ&ecirc;m tại Hạ Long.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2012/04/co-do-hue---du-lich-hue---tour-hue.jpg" alt="co do hue du lich hue tour hue Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="324" title="co do hue du lich hue tour hue Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px double rgb(255, 140, 0); display: block; " /><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 4: Hạ Long &ndash; H&agrave; Nội</strong></span></p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, d&ugrave;ng xong điểm t&acirc;m, đo&agrave;n tự do tham quan TP. Hạ Long, mua qu&agrave; lưu niệm. Qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n t&agrave;u tham quan Vịnh Hạ Long, di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới được UNESCO c&ocirc;ng nhận. Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được đắm m&igrave;nh trong trời biển, n&uacute;i non h&ugrave;ng vĩ của vịnh Hạ Long với Động Thi&ecirc;n Cung (hang động c&oacute; nhũ đ&aacute; đẹp nhất Hạ Long), hang Dấu Gỗ, ngắm nh&igrave;n những h&ograve;n đảo nhỏ: C&aacute;nh Buồm, H&ograve;n Ấm, H&ograve;n R&ugrave;a, H&ograve;n Lư Hương, Ch&oacute; Đ&aacute;, G&agrave; Chọi &hellip; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; bữa trưa hải sản th&uacute; vị tr&ecirc;n t&agrave;u.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi chiều, qu&yacute; kh&aacute;ch l&ecirc;n xe khởi h&agrave;nh về H&agrave; Nội, tr&ecirc;n đường, đo&agrave;n&nbsp;gh&eacute; cửa h&agrave;ng đặc sản b&aacute;nh đậu xanh&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Hải Dương" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/hai-duong" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Hải Dương</a>. Đến H&agrave; Nội, qu&yacute; kh&aacute;ch về kh&aacute;ch sạn nhận ph&ograve;ng nghỉ ngơi, ăn tối.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi tối, qu&yacute; kh&aacute;ch thả bộ tham quan 36 phố phường H&agrave; Nội về đ&ecirc;m trong khu phố cổ, tự do thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n qu&agrave; qu&ecirc; của người H&agrave; Nội.&nbsp;Nghỉ đ&ecirc;m tại H&agrave; Nội.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2012/04/halong-bennghe-travel-9.jpg" alt="halong bennghe travel 9 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="300" title="halong bennghe travel 9 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px none; display: block; " /></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 5: Tham quan H&agrave; Nội</strong></span></p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, đo&agrave;n tham quan Văn Miếu Quốc Tử Gi&aacute;m,&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Hồ Ho&agrave;n Kiếm" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/ho-hoan-kiem" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Hồ Ho&agrave;n Kiếm</a>, Đền Ngọc Sơn, Th&aacute;p R&ugrave;a,&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Cầu Th&ecirc; H&uacute;c" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/cau-the-huc" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Cầu Th&ecirc; H&uacute;c</a>, phố Cổ H&agrave; Nội.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi chiều, đo&agrave;n tự do tham quan mua sắm h&agrave;ng ho&aacute; tại Chợ Đồng Xu&acirc;n, chợ b&aacute;n sĩ của Thủ Đ&ocirc;.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi tối, qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp;ăn tối, kh&aacute;m ph&aacute; H&agrave; Nội về&nbsp;đ&ecirc;m.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/ho-guom---du-lich-ha-noi--tour-ha-noi.jpg" alt="ho guom du lich ha noi tour ha noi Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="349" title="ho guom du lich ha noi tour ha noi Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px double rgb(255, 140, 0); display: block; " /><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Ng&agrave;y 6: H&agrave; Nội &ndash; TP.HCM</strong></span></p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">- Buổi s&aacute;ng, qu&yacute; kh&aacute;ch viếng Lăng B&aacute;c, tham quan Phủ Chủ Tịch, nh&agrave; s&agrave;n, vườn c&acirc;y &ndash; ao c&aacute; B&aacute;c Hồ&hellip;tham quan&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Ch&ugrave;a Trấn Quốc" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/chua-tran-quoc" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Ch&ugrave;a Trấn Quốc</a>, một trong những ng&ocirc;i ch&ugrave;a cổ nhất Việt Nam, c&oacute; từ thế kỷ thứ V.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Buổi trưa, ăn trưa tại nh&agrave; h&agrave;ng b&aacute;nh t&ocirc;m&nbsp;<a title="Xem th&ecirc;m: Du lịch Hồ T&acirc;y" href="http://bennghe.vn/tu-khoa/ho-tay" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">Hồ T&acirc;y</a>. Đo&agrave;n tự do tham quan, mua qu&agrave; lưu niệm trước giờ xe đưa đo&agrave;n ra s&acirc;n bay về Tp. Hồ Ch&iacute; Minh.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Về đến TP.HCM, xe đưa qu&yacute; kh&aacute;ch về điểm đ&oacute;n ban đầu,&nbsp;chia tay, kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">tour du lịch Đ&agrave; Nẵng &ndash; Hội An &ndash; Huế &ndash; H&agrave; Nội &ndash; Hạ Long</strong>.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> <span style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2012/04/ha-noi-bennghe-travel-6.jpg" alt="ha noi bennghe travel 6 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="560" height="300" title="ha noi bennghe travel 6 Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 5px auto; outline: none; list-style: none; border: 4px none; display: block; " /></span></p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">&nbsp;</p> <center style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 12.727272033691406px; line-height: 18.984848022460938px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-weight: bold; font-size: 20px; color: rgb(255, 102, 0); ">BẢNG GI&Aacute; TOUR</span></center> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">&nbsp;</p> <table border="1" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); background-color: rgb(249, 249, 249); width: 620px; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; color: rgb(51, 51, 51); border-spacing: 0px; "> <tbody style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "> <tr style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; background-color: rgb(239, 4, 103); color: rgb(0, 0, 0); "> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 255, 255); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Lượng kh&aacute;ch</strong></span></td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 255, 255); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Kh&aacute;ch sạn 2 sao</strong></span></td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 255, 255); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Kh&aacute;ch sạn 3 sao</strong></span></td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 255, 255); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Kh&aacute;ch sạn 4 sao</strong></span></td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 255, 255); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Ng&agrave;y khởi h&agrave;nh</strong></span></td> </tr> <tr style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; background-color: rgb(255, 255, 255); "> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: center; ">Kh&aacute;ch Lẻ &ndash; Gh&eacute;p Đo&agrave;n<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> (02 &ndash; 08 kh&aacute;ch)</p> </td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">&nbsp;6.500.000</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">7.500.000&nbsp;</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">9.000.000&nbsp;</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: center; ">H&agrave;ng ng&agrave;y</p> </td> </tr> <tr style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; background-color: rgb(250, 240, 230); "> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Kh&aacute;ch Đo&agrave;n &ndash; Tour Ri&ecirc;ng<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> (tr&ecirc;n 30 kh&aacute;ch)</p> </td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">&nbsp;5.500.000</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">6.500.000&nbsp;</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); text-align: center; ">8.000.000&nbsp;</td> <td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 1px solid rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); "> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; text-align: center; ">Mọi ng&agrave;y<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> Theo y&ecirc;u cầu</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">&nbsp;</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); ">Gi&aacute; tour bao gồm:<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> </span></strong>- Vận chuyển: Xe m&aacute;y lạnh đời mới đưa đ&oacute;n s&acirc;n bay, tham quan suốt tuyến. Thuyền tham quan vịnh Hạ Long. V&eacute; t&agrave;u hỏa khứ hồi H&agrave; Nội &ndash; Sapa.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Kh&aacute;ch sạn: ti&ecirc;u chuẩn 2 kh&aacute;ch/ph&ograve;ng, tọa lạc ngay trung t&acirc;m th&agrave;nh phố du lịch.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Ăn uống: Theo chương tr&igrave;nh, từ trưa ng&agrave;y đi đến s&aacute;ng ng&agrave;y về,&nbsp;thực đơn 5 m&oacute;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch được thưởng thức đặc sản địa phương khi đ&ograve;an đến.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Tham quan: V&eacute; v&agrave;o cổng tại tất cả c&aacute;c điểm tham quan c&oacute; trong chương tr&igrave;nh. &nbsp;V&eacute; v&agrave;o cổng KDL Tuần Ch&acirc;u &ndash; Hạ Long.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Hướng dẫn: Phục vụ trong suốt chuyến tham quan.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Bảo hiểm: Suốt tuyến du lịch theo quy&nbsp;định kh&aacute;c&nbsp;đi du lịch trong nước.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Tặng phẩm: N&oacute;n du lịch Bến Ngh&eacute;.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Dịch vụ kh&aacute;c: Khăn lạnh, nước uống tr&ecirc;n xe.</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Kh&ocirc;ng bao gồm:</strong></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay TP.HCM &ndash; Đ&agrave; Nẵng, Huế &ndash; H&agrave; Nội, H&agrave; Nội &ndash; TP.HCM. Gi&aacute; v&eacute; Vietnam Airlines &nbsp;dao&nbsp;động từ 3.325.000 đền 7.120.000&nbsp;đồng/kh&aacute;ch. Qu&yacute; kh&aacute;ch mua c&agrave;ng sớm gi&aacute; v&eacute; c&agrave;ng rẻ.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> </span><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; ">- Chi ph&iacute; đi thuyền rồng&nbsp;tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương nghe ca Huế.</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> &ndash; Nếu đi dưới 10 người, qu&yacute; kh&aacute;ch tự t&uacute;c đến v&agrave; rời s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất.</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;</strong>Mức gi&aacute; v&eacute; cho trẻ em:</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Trẻ em từ 11 tuổi trở l&ecirc;n mua 01 v&eacute;.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Trẻ em từ 05 đến dưới 11 tuổi mua &frac12; v&eacute;. Ti&ecirc;u chuẩn 1/2 v&eacute; giống như người lớn, nhưng ngủ chung với gia đ&igrave;nh.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Trẻ em dưới 05 tuổi: kh&ocirc;ng t&iacute;nh v&eacute;.</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Gi&aacute; v&eacute; m&aacute;y bay trẻ em:</strong></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Trẻ em từ 02 tuổi đến 11 tuổi mua 75% v&eacute; m&aacute;y bay.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Trẻ em dưới 02 tuổi mua 10% v&eacute; m&aacute;y bay.</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; "><img src="http://bennghe.vn/wp-content/uploads/2004/08/price.png" alt="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" width="16" height="16" title="price Tour du lịch Đ&agrave; Nẵng Hội An Huế H&agrave; Nội Hạ Long" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " />&nbsp;Đăng k&yacute;, thanh to&aacute;n:</strong></span><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch đặt v&eacute; qua điện thọai hoặc website: bennghe.vn, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty sẽ giao v&eacute; tận nh&agrave; cho qu&yacute; kh&aacute;ch miễn ph&iacute;.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; " /> -&nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể trả đủ tiền khi nhận v&eacute;, hay chỉ thanh t&oacute;an 40%, số tiền c&ograve;n lại thanh to&aacute;n sau khi kết th&uacute;c chuyến đi.</p> <p style="padding: 0px 0px 0.5em; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; ">T&igrave;m tr&ecirc;n google:&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22du+l%E1%BB%8Bch+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22du+l%E1%BB%8Bch+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...20477.22401.0.22821.19.13.3.0.0.4.197.1301.5j7.12.0.ernk_fspiked..0.0...1c.Dh1hpZVGp2Q" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">du lịch đ&agrave; nẵng</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%E1%BB%99i+an%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%E1%BB%99i+an%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...244667.246203.0.247345.13.8.3.0.0.0.160.890.5j3.8.0.ernk_fspiked..0.0...1c.CZ2nPj80QVI" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">du lịch hội an</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22du+l%E1%BB%8Bch+hu%E1%BA%BF%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22du+l%E1%BB%8Bch+hu%E1%BA%BF%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...34905.35953.0.36633.7.6.0.0.0.0.552.3306.5-6.6.0.ernk_fspiked..0.0...1c.I46Te4Wx6PM" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">du lịch huế</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%C3%A0+n%E1%BB%99i%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%C3%A0+n%E1%BB%99i%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...27898.29514.0.30186.13.9.3.0.0.1.191.1216.5j5.10.0.ernk_fspiked..0.0...1c.eYssQNSSmxg" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">du lịch h&agrave; nội</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%E1%BA%A1+long%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22du+l%E1%BB%8Bch+h%E1%BA%A1+long%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...23387.24926.0.25426.8.8.0.0.0.0.136.770.3j5.8.0.ernk_fspiked..0.0...1c.RIh-wn7q9sM" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">du lịch hạ long</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22tour+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22tour+%C4%91%C3%A0+n%E1%BA%B5ng%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...35089.37843.0.38336.19.12.5.0.0.1.185.1692.5j9.14.0.ernk_fspiked..0.0...1c.iSFIeaHg5vE" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">tour đ&agrave; nẵng</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22tour+h%E1%BB%99i+an%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22tour+h%E1%BB%99i+an%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...19670.24101.0.24641.16.10.5.0.0.0.182.1106.7j3.10.0.ernk_fspiked..0.0...1c.m56j1lrxEbA" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">tour hội an</a>,&nbsp;<a href="https://www.google.com.vn/search?hl=vi&amp;biw=1024&amp;bih=677&amp;noj=1&amp;sclient=psy-ab&amp;q=%22tour+h%E1%BA%A1+long%22+site%3Abennghe.vn&amp;oq=%22tour+h%E1%BA%A1+long%22+site%3Abennghe.vn&amp;gs_l=serp.3...30900.32155.0.32477.4.4.0.0.0.0.112.387.3j1.4.0.ernk_fspiked..0.0...1c.Q4YjNYmiHxQ" target="_blank" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; color: rgb(33, 112, 7); text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; ">tour hạ long</a></p> </div>

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn phù hợp, xin quý khách vui lòng liên hệ
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch vụ DTCVietNam
Phone: (043)564.1287 Hotline: 091.487.0003
Add: F207, nhà 12A, khu tập thể Đại học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Email: lienhe@yeudulich.vn

Comment Tour

Người gửi :  
Nội dung comment :  
Mã bảo vệ :   Nhập mã bảo vệ :  
Tìm kiếm nhanh
Điểm đến : 
Điểm xuất phát : 
Theo chủ đề : 

Bài viết theo Điểm Đến

Chùm Tour Mới Nhất


Giá: 2,650,000 VND

Giá: 55,800,000 VND

Giá: 6,900,000 VND

Giá: 69,990,000 VND

Giá: 48,900,000 VND

Giá: 59,500,000 VND
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tour: Tour Quốc Tế
Hỗ trợ tour: Tour Nội Địa
Hỗ trợ Khách sạn: Yeudulich
Hỗ trợ Khách sạn 1: Khách sạn
Hỗ trợ chung: Yeudulich
Hotline: (043) 564 1287