Thông tin chi tiết
Họ và tên (*):  
Phone (*):   
Email (*):   
Địa chỉ :
Bạn chọn tour : Hà Nội - ST.Peterburg -Matxcova- Hà Nội
Công ty lữ hành : Postum Travel
Ngày khởi hành : Ngày Tháng Năm
Số lượng người tham gia :
Chọn khách sạn :
Số lượng phòng :
Chọn loại phòng :
Thông tin thêm :  
Phương thức thanh toán :
Thanh toán bằng thẻ Chuyển khoản Tiền Mặt