Trường Đại học, Học viện tại Văn Quán

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Km 10, Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

(84-4) 38 544 346    http://www.hau.edu.vn;

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được Hội đồng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 181/CP, ngày 17 tháng 9 năm 1969, trực thuộc Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Tiền thân của Trường là lớp Kiến ...

12715 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn