Cafe tại Kim Đồng


Cafe Dali

41, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

1185 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hương Linh

4, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 38 643 027

Cafe fastfood, nhận đạt tiệc, liên hoan, sinh nhật, hội nghị

1005 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Stock Cafe

33, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(84-4) 22 163 192

Sinh tố nước hoa quả 4 mùa

1024 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Quỳnh

31, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Sinh tố trái cây

957 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Love Coffee

25, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

524 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn