Khách sạn 3 sao tại Quảng An

Khách sạn Hồ Tây Villa

8, Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

525 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách Sạn Elegant Suites West Lake

10B, Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 39 429 050    www.elegantsuites.vn/;

460 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Con Rồng

48, Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 38 292 954    (84-4) 38 294 745    http://www.hoteldragon.vn;

2538 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Khách sạn Tây Hồ

58, Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 198 680    (84-4) 37 198 690    http://tayhotourist.com.vn;

4387 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn