Trung tâm đào tạo tại Quảng An

Asiapacific Management Group

35, Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 197 252    (84-4) 37 197 347    http://www.apmgvietnam.com ;

APMG cung cấp hàng loạt các dịch vụ đào tạo và tư vấn dành cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực: 1. Lãnh đạo và quản lý 2. Bán hàng và quản lý bán hàng chuyên nghiệp 3. Phát triển đội nhóm 4. Các khóa ...

668 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn