Nhà trẻ, Mầm non tại Tô Ngọc Vân


Hanoi International Kindergarten

28/52, Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 191 248    http://hik.edu.vn;

Hanoi International Kindergarten (HIK) was opened by an Early Childhood Education (ECE) Practitioner - Leah Ingles - using primarily an Australian philosophy and methodology. The school has since been ...

882 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hanoi International Kindergarten

28, Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

   http://www.intlearningcentre.com;

1435 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn