Y tế tại Thanh Trì


Trung tâm y tế xã Vĩnh Quỳnh

0, Ích Vinh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

308 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện nội tiết Trung Ương

Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

   www.benhviennoitiettrunguong.com.vn/;

2509 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Quầy thuốc Ngọc Nhung

139I, Chiến Thắng, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

(84-4) 62 940 824    (84-4)

380 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện K cơ sở 2

Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

27960 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế xã Thanh Liệt

Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

1751 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Trạm y tế xã Tân Triều

Chiến Thắng, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

1948 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện Thanh Trì

1, Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

(84-4) 38 615 320

12120 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện đa khoa Thăng Long

127, Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

(84-4) 36 873 058

7189 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Bệnh viện khu vực 1 - Bộ Nông Nghiệp

Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

(84-4) 38 612 182

6589 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Trì