Công ty xây dựng tại Phương Liệt

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex - PEC

149, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 694 252    (84-4) 38 694 737    http://www.pec.com.vn;

1401 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP đầu tư và xây dựng Minh Hà

268, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 697 326

344 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty kiến trúc xây dựng Thăng Long

82, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

639 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước

50, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

427 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty Cổ phần xây dựng HUD101

11, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 689 892    (84-4) 38 689 810

698 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đầu tư xây dựng thăng long

53, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 649 166

1349 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc Anh

206, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1065 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP xây dựng và thương mại Lê Cương

17, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 694 488    (84-4) 22 119 033

Cung cấp thiết bị điện. Tiêu chuẩn Châu Âu . Tư vấn, lắp đặt . Bảo hành dài hạn

1163 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty thương mại và xây dựng Thanh Bình

49, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 685 624    (84-4) 38 687 615

1629 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng công ty xây dựng An Cư

61, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 22 108 931 (84-4) 38 685 253

381 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty cổ phần xây dựng viễn thông Thăng Long

53, Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 22 112 712    (84-4) 38 689 776

972 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1

168, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 687 557    (84-4) 38 686 557

555 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng

210, Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 685 269    (84-4) 38 685 014

461 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn