Karaoke tại Phương Liệt

Sao Băng Karaoke

288, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4)    (84-4)

1048 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Sóng Ngầm - Bar, Karaoke

1B, Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1204 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Ngân Hà Karaoke

112, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Bar cafe karaoke

1638 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Phúc Ban Mê

148, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 36 282 146

Cafe, giao lưu âm nhạc karaoke

637 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Karaoke Thái Trinh

182, Phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 693 626

3101 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn