Cafe tại Thượng Đình

Highlands Coffee Royal City

72A, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(04) 6664.3041    http://www.highlandscoffee.com.vn/;

825 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Maxx Cafe Royal

Tầng B2 Royal City, 72A, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

379 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Tit - Cafe

129T, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

828 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe - Bi A

129L, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 589 659

Câu lạc bộ Bi-a

768 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Hương cafe

129F, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cà phê sinh tố - hoa quả dầm - kem ly

723 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe My

129S, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 39 157 542

Cafe giải khát, kem ly, sinh tố hoa quả

453 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe, Bi-a

129L1, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cafe bóng đá

524 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Thanh Thanh

129E, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 35 578 210 - 35 578 211    (84-4) 35 578 210    www.asiagold.com.vn;

Cafe Thanh Thanh wifi Trung tâm giao dịch vàng châu á, sàn giao dịch Thanh Xuân ( tầng 2 )

785 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Dali II

204, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 62 852 422

Trung Nguyên khơi nguồn sáng tạo

773 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Cafe Quán Cóc

208, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

835 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Hà Nội
An
diachiso.vn