Dệt - May mặc tại Thanh Xuân


Xí nghiệp may đo X19

311, Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

(84-4) 38 531 153    (84-4) 38 530 154

Công ty cổ phần may 19

5887 lượt xem bình luận hình ảnh yêu thích

Không còn dữ liệu.
Xem Thêm
Dịch vụ tại Thanh Xuân